Papír pomáhá

Pomozte handicapovaným dětem zakoupením papíru TRIOFACE. DĚKUJEME!

Sbírka probíhá od září 2011 a od té doby se nám podařilo vysbírat 830 800 Kč. Vybraná částka bude věnována na Konto BARIÉRY handicapovaným dětem, které potřebují nákladné zdravotní pomůcky, osobní asistenci nebo speciální automobil, aby mohly žít plnohodnotný život. Výtěžek rozdělíme mezi děti, jejichž příběhy a aktuální potřeby naleznete přímo na stránkách Konta BARIÉRY v sekci Komu pomáháme. Děkujeme!

Konto BARIÉRY

Stěžejní projekt Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY – je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již přes dvacet let účastní desetitisíce dárců, kteří svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.

Nadace za více než dvacet let své činnosti rozdělilo stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem je zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Konto Bariéry vychází z aktuálních potřeb handicapovaných při formování svých nových projektů a doplňuje stát a samosprávu tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Jak můžete ještě přispět na Konto BARIÉRY

PLATEBNÍM PŘÍKAZEM jednorázově
TRVALÝM PŘÍKAZEM pravidelně

Raiffeisenbank, a.s.  (veřejná sbírka)
Raiffeisenbank, Václavské nám. 43, Praha 1
Číslo účtu: 17111444 / 5500 ​
BIC/SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ03 5500 0000 0000 1711 1444
Transparentní účet Konta Bariéry u Raiffeisen Bank: 17 111 444 / 5500

Česká spořitelna, a.s. (sponzorské dary)
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Sponzorské dary: 777777222/0800
BIC/SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ94 0800 0000 0007 7777 7222